Urheilun Vähittäis- ja Tukkukauppa ry, UVT lakkautetaan vuoden 2019 lopussa

Urheilun Vähittäis- ja Tukkukauppa ry:n toiminta lakkaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Syynä on kaupan alan rakenteellinen muutos ja sen mukanaan tuomat uudenlaiset tarpeet edunvalvonnalle ja markkinadatan keräämiselle. UVT:n jäseninä ovat olleet noin 30 suomalaista urheiluvaatteita ja -välineitä valmistavaa, maahantuovaa ja myyvää yritystä. 

Kuten muutkin alat, niin myös urheiluala on ollut viime aikoina isojen muutosten kourissa. Digitalisaatio ja verkkokaupan kasvava rooli ovat muuttanut toimintakenttä merkittävästi. Markkinat ovat kansainvälistyneet ja toimijoita kotimarkkinoille on tullut lisää. Moni ennen ainoastaan tukkukauppaan keskittynyt yritys myy tuotteita suoraan kuluttajalle tänä päivänä verkossa, kivijalkamyymälöissä tai molemmissa. Vähittäiskaupat puolestaan satsaavat omiin privat labeleihin, suunnittelevat ja alihankkivat tuotteitaan myös itse. Erittely tukku- ja vähittäiskauppaan ei enää vastaa urheilukaupan todellista ryhmittelyä.

Urheilukaupan alan edunvalvonta ja markkinadatan tilastointi jatkuu vuoden 2020 alusta Muoti- ja urheilukauppa ry:ssä, joka on aikaisemmin toiminut pääasiassa vähittäiskaupan verkostona. Toiminnan keskittyminen yhteen yhdistykseen tuo urheilukaupan toimijat yhteen ja samaan verkostoon, jonka myötä yhdistys pystyy palvelemaan jäseniään kattavammin ja edunvalvonta tarkentuu alaa paremmin palvelevaksi. Yhteistyö urheilun tukku- ja vähittäiskaupan välillä tiivistyy. Muoti- ja urheilukauppa ry:een kuuluu noin 80% alan vähittäiskaupoista.

 

UVT:n historia

 

UVT:n juuret johtavat 20-luvulle, jolloin Suomeen perustettiin Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten Yhdistys vuonna 1926. Vuonna 1958 yhdistyksen nimi muuttui Polkupyörä-, Mopedi- ja Urheiluvälinetukkuliikkeet ry:ksi ja toimintaan liittyi myös Urheilu- ja Ampumatarvikekauppiaiden Yhdistys. Vuonna 1970 mopedit jäivät toiminnasta pois ja nykymuodossaan yhdistys on toiminut vuodesta 1988 nimellä Urheilu- ja Vapaa-aikatukkuliikkeet ry. Nimi tosin muutettiin vuoden 2018 alussa Urheilun vähittäis- ja tukkukauppa ry:ksi. UVT on toiminut Tuote- ja palvelukaupan yhdistyksen Edun alaisena, joka oli vuoteen 2017 asti Suomen Tukkukauppiaiden Liitto STL ry. 

UVT 29.11.2019

Siirry sivun alkuun